V petek, 5. aprila 2019 smo se štirje dijaki iz 3.H : Derenčin Kristjan, Dolgan Miha, Blokar Jaka, Volk Andraž  s profesorjem Adom Barbiš udeležili predavanja Skoraj nič-energijske javne stavbe v Sloveniji, ki je potekalo v fakulteti za arhitekturo, v Ljubljani.

Vse skupaj se je začelo ob 9.00 z uvodnim pozdravom in predstavitvijo poteka aktivnosti  s strani Ga. Prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, UL FA. Ona je tudi opravičila zaradi neodložljivih obveznosti nekatere predavatelje.

Namesto dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo je državni sekretar g. Podgoršek z MKGP pojasnil pomen izrabe gozdnih asortimentov. Povečuje se izraba gozda in lahko smo ponosni, da je gozd naše naravno bogastvo. Preko 60% površine Slovenije pokriva gozd. Kljub temu, da so strani države napravljeni veliki premiki, izraba gozda še ni na zadovoljivi ravni. V kratkem predstavi tudi primer dobre prakse sodelovanje MKGP, kot partner projekta TRIPLE WOOD.

Predstavitev Konzorcija pasivna hiša

ga. Prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, UL FA je predstavila konzorcij pasivna hiša, katero deluje že enajsto leto.

Poslanstvo združenja ponudnikov znanj, komponent in storitev za energijsko najučinkovitejše hiše

 • izobraževanje strokovne in laične javnosti
 • povečevanje zaupanja stroke
 • predstavitev načrtovalcev, izvajalcev in ponudnikov komponent ter njihovo medsebojno povezovanje pri projektih
 • predstavljanje dosežkov članov na področju realiziranih novogradenj in sanacij
 • izobraževanje članov Konzorcija pasivna hiša: www.fa.unilj.si/konzorcijph

Ga. prof. dr. Martina Zbašnik-je predstavila skoraj nič-energijske ali drugače rečeno pasivne hiše  kaj sploh so. Skozi predavanje smo spoznavali različne probleme za gradnjo pasivnih hiš, ter za vsak problem tudi primerno rešitev. Prišli smo do zaključka, da so pasivne hiše lahko dražje od navadnih, vendar da je njihova kvaliteta boljša, saj so toplotne izgube veliko manjše. Z gradnjo skoraj nič-energijskih stavb pa se usmilimo tudi naravi, saj so zgrajene večinoma iz lesa, ki pa ga imamo v Sloveniji na pretek in je okolju prijazen material.

 

Nepovratne finančne spodbude za skoraj nič energijske javne stavbe;

Mag. Silvija Kovič, EKO SKLAD j.s. Predstavi poslanstvo EKO sklada in možnosti za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za fizične in pravne osebe.

Prednosti lesene masivne konstrukcije pri gradnji javnih objektov za doseganje zrakotesnosti in skoraj nič energijskega standarda; Dr. Bruno Dujič CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o.

Zaradi prepoznavne vloge lesa kot edinega naravnega materiala, iz katerega lahko ustvarimo tudi najzahtevnejše in najprijetnejše bivalno okolje, se v zadnjem desetletju realizirajo vizionarske ideje o gradnji z lesom. Sodobna arhitektura posega po lesu kot konstrukcijskem materialu tudi v najzahtevnejših arhitekturnih in konstrukcijskih izvedbah, kjer lahko novi lesni kompoziti s sodobnimi tehnologijami izdelave in obdelave celo presegajo zmožnosti klasične gradnje.

 

Velika prednost gradenj je v njeni hitrosti in ugodnem ogličnem odtisu

Požarna varnost lesenih javnih stavb; g. Milan Hajduković, Slovensko združenje za požarno varnost.

Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od parcelne meje omejeno širjenje požara na sosednje objekte.

Natančneje so vsebine povezane z požarno varnostjo navedene v TSG-1-00. Med drugim  so navedene tri metode izračuna minimalne razdalje do relevantne meje.

Vse pa temeljijo na izračunu požarno nezaščitenih površin zunanjih sten objekta:

 1. Izračun za manjše stanovanjske stavbe
 2. Izračun za vse ostale stavbe
 3. Natančnejši izračun po Smernici SZPV 204

Upoštevanje izračunane razdalje ne pomeni, da do prenosa požara na sosednji objekt ne more priti v nobenih pogojih, zagotavlja pa sprejemljiv in ekonomsko opravičljiv nivo tveganja.

S tem je dosežena zadostna zakasnitev prenosa požara – toliko, da lahko gasilci pravočasno intervenirajo, če imajo omogočen dostop.

 

Kako izpolniti zahteve za racionalno in visoko učinkovito javno skoraj nič-energijsko stavbo ter doseči pričakovano kakovost v procesu gradnje;

Dr. Miha Praznik, GI-ZRMK.

Naš skupni cilj bi morala biti gradnja energetsko učinkovitih, racionalnih in kakovostnih javnih sNES (samozadostne nizkoenergijske stavbe.

V obširni predstavitvi predstavi:

 • Značilnosti in razlike med javnimi sNES.
 • Definicija koncepta v idejni fazi, sodelovanja.
 • Opredelitev tehnologij za gradnjo in energetiko.
 • Določitev optimiranih projektnih rešitev.
 • Prilagoditev detajlov za načrtovano gradnjo.
 • Zaključek gradnje, dosežene perfomanse.
 • Začetek uporabe, navodila, spremljanje.

 

Oblikovalski in tehnični izziv zelenih streh na javnih stavbah

Marjeta Vide Lutman; Fibran d.o.o. v kratkem predstavi pomen izolacijskih materialov od temelja do ovoja zgradbe in zahteve, ki jih morajo izolacijski materiali
Praktični primer predstavitve Aquatika- Sladkovodni akvarij in Muzej treh rek,
Lokacija: Karlovac, Hrvaška.

Uporaba FIBRAN xps 300-L izolacijske plošče so bile uporabljene kot zunanja izolacija objekta v stiku z zemljo, tako perimetra kot obrnjene ravne strehe.

Objekt je v celoti prekrit z zelenjem in deluje kot naravni hrib preplasten s travniškim cvetjem pod katerim so izkopane jame in tuneli.

Nov standard o dnevni svetlobi – uporaba priporočil za načrtovanje javnih stavb

Ga. Neža Močnik, Velux Slovenija, d.o.o. Predstavi pomen dnevne svetlobe v zaprtih prostorih za udobje kot tudi zdravje zaposlenih.

 • Naravna osvetlitev prostorov naj bo kakovostna…“
 • „Vse igralnice so orientirane proti jugu, na ta način smo zagotovili zadostno količino svetlobe v prostorih, kjer bivajo otroci.“

OD DOMOV DO JAVNIH STAVB, uporaba SIST EN 17037:2019 se osredotoča na:

 • Primarna osvetlitev;osvetljevanje tekom večjega dela leta in večino časa, ko je dnevna svetloba na voljo.
 • Uporabnika-zdravje in ugodje bivanja
 • Kvaliteto načrtovanja dnevne svetlobe ne glede na namen in način uporabe

Prenova šole v plus-energijski razred;

G.Robert Schild Saint-Gobain Central Europe

1 KOMFORT MACHT SCHULE /  COMFORT AT SCHOOL CATCHES ON PLUSENERGIESCHULE  STUTTGART

Predstavi njihove izkušnje. Soočeni so z omejenimi viri in se soočamo z nalogo razvijanja strategij za prihodnost usmerjene oskrbe z energijo za njihove stavbe. Kar zadeva komuniciranje o trajnostni rabi energije, so njihove šole še posebej pomembne, ker se v njih  usposabljajo številne  mlade generacije.

Ker  sredstva za te namene  vedno manjša, morajo razviti strategije oskrbe z energijo, usmerjene v prihodnost, za njihove stavbe. Šole imajo ključno vlogo pri prenosu znanja o trajnostni rabi energije, ker izobražujejo njihove sedanje in bodoče generacije.

 

Porobeton in BIM na javnih objektih

Miloš Kmetič; Xella porobeton SI, d.o.o
Mineralni gradbeni materiali morajo biti mineralni  in okolju prijazni gradbeni materiali, stenski elementi, izolacijske plošče in komponente.
Izolacijski gradbeni materiali morajo biti termo in akustično izolacijski materiali in kompatibilni z drugimi vgrajenimi materiali.

 

Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih stavb;

Dr. Miha Praznik, GI-ZRMK in Ga. Irena Hošpel, Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.

Opečne javne sNES, značilnosti in zahteve:

 • Ključne razlike med definiranimi stanovanjskimi in raznolikimi javnimi sNES.
 • Primer definiranega projekta javne novogradnje in možnosti sNES.
 • Omejitve in možnosti pri prilagajanju tehniških rešitev za učinkovitost razreda A.
 • Reševanje manj ustreznih detajlov glede na pričakovanja sNES
 • Izvedba gradnje in zagotavljanje kakovosti ter pričakovanih karakteristik

Izvedba detajlov fasade – načrtovanje in pregled izvedbe v praksi

Aleš Kovač, Iztok Kamenski JUB d.o.o.

Posredovana priporočila in rešitve vezano na kvalitetno izdelavo cokla in vgradnjo okenskih polic ob detajlih, ki onemogočajo toplotne mostove.

Trajnostno načrtovanje, gradnja in BIM orodja Domen Ivanšek

Knauf Insulation d.o.o.

Predstavitev izobraževalno-demonstracijskega  centra  in dogodkovni prostor namenjen predstavitvam  ter informiranju izvajalcev in kupcev o najsodobnejših konceptih trajnostne gradnje, učinkovitih izolacijskih rešitvah, zelenih strehah ter drugih trajnostno gradbeno izolacijskih rešitvah.

DISKUSIJA

Odgovori  in pojasnila predavateljev na vprašanje udeležencev.

 

Po zaključku smo si v avli FA ogledali  razstavo primerov kvalitetne lesene gradnje v Sloveniji.

 

Zahvala organizatorju za odlično izpeljan seminar, kateri je bil dobesedno nadgradnja seminarski nalog Hiška, ki smo jih dijaki iz 3H izvedli v sklopu M14- Energetski sistemi.

Poročilo pripravili dijaki 3H,
Derenčin Kristjan, Dolgan Miha, Blokar Jaka, Volk Andraž


(Število obiskov: 150)
Dostopnost