Avtoserviser

B.  POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: AVTOSERVISER

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Matematika obvezno 213 12
P3 Tuji jezik obvezno 164 9
P4 Umetnost obvezno 33 2
P5 Naravoslovje obvezno 132 6
P6 Družboslovje obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezno 66 3
M3 Elementi konstrukcij obvezno 66 3
M4 Organizacija in poslovanje obvezno 66 3
M5 Osnove motornih vozil obvezno 124 6
M6 Električni sistemi na vozilu obvezno 134 7
M7 Podvozja in prenosne naprave obvezno 198 10
M8 Pogonski motorji obvezno 198 10
M9 Diagnostika izbirno 134 7
M10 Karoserijska oprema z diagnostiko izbirno 134 7
M11 Gospodarska vozila izbirno 134 7
Skupaj B 1085 53
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 660 30
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 912 37
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 160 7
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 588 27
Skupaj pouka (A+B+E) 2724 134
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 1572 67
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2884 141
Skupaj (A+B+Č+D+E) 3796 178
Zaključni izpit (zaključno delo) 2
Skupaj kreditnih točk 180
Število tednov izobraževanja v šoli 82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 24
Število tednov interesnih dejavnosti 5
Skupno število tednov izobraževanja 111

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul izmed M9, M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

 


(Število obiskov: 708)
Dostopnost