Oblikovalec kovin – orodjar

Oznaka  Programske enote

Obvezno/

Izbirno

Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošno izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Matematika Obvezno 213 12
P3 Angleščina Obvezno 164 9
P4 Umetnost Obvezno 33 2
P5 Družboslovje Obvezno 132 6
P6 Naravoslovje Obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu Obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu Obvezno 66 3
M3 Elementi konstrukcij Obvezno 66 3
M4 Organizacija in poslovanje Obvezno 66 3
M5 Osnove oblikovanja materialov Obvezno 99 5
M6 CNC programiranje Obvezno 99 5
M7 Avtomatizacija strojev in naprav Obvezno 99 5
M8 Oblikovanje materialov Izbirno 235 12

 

 


(Število obiskov: 574)
Dostopnost