Pomočnik v tehnoloških procesih

B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH/NPI/2008

Oznaka Programske enote Obvezno/izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 155 8
P2 Matematika obvezno 168 9
P3 Družboslovje in naravoslovje obvezno 248 12
P4 Športna vzgoja obvezno 124 5
Skupaj A 695 34
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje obvezno 147 8
M2 Rokovanje s stroji in napravami obvezno 363 18
M3 Vzdrževanje strojev in naprav izbirno 470 24
M4 Upravljanje strojev in naprav izbirno 470 24
M5 Preoblikovanje materialov izbirno 470 24
M6 Litje materialov izbirno 470 24
M7 Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij izbirno 470 24
M8 Mehatronski sklopi izbirno 470 24
M9 Temeljna ličarska dela izbirno 470 24
Skupaj B 980 50
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 700 28
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 152 6
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 96 4
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 437 24
Skupaj pouka (A+B+E) 2112 108
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 852 34
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2208 112
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2360 118
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 2
Skupaj kreditnih točk 120
Število tednov izobraževanja v šoli 66
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 4
Število tednov interesnih dejavnosti 3
Skupno število tednov izobraževanja 73

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere en modul izmed modulov M3 do M9.

 


(Število obiskov: 148)