Strojni tehnik / PTI

Predmeti Letnik 4. 5. Skupaj KT
A) Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 4 4 276 13
Matematika 3 3 206 10
Angleščina 4 4 276 13
Umetnost 0,86 30 2
Zgodovina 1,14 40 2
Geografija 1,2 40 2
Sociologija 1,14 40 2
Fizika 1,2 40 2
Kemija 1,2 40 2
Biologija 1,14 40 2
Informatika 2 60 3
Športna vzgoja 2 2 150 7
 Skupaj A 17,29 18,6 1238 60
B) Strokovni moduli  
Načrtovanje konstrukcij 2 2 136 6
Poslovanje in organizacija 2 66 3
Učinkovita raba energije 2 2 136 6
Obdelava gradiv 2 136 6
Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije 4 0 140 8
Računalniško podprte tehnologije 0,5 140 8
Skupaj B 10,5 6 754 37
C) Odprti kurikul
Strojništvo 1,5 41 2
Orodjarstvo in avtomatizacija 1 1 138 6
Tehniška mehanika 2 70 4
Skupaj C 1 4,5 249 12
D) Praktično izobraževanje v šoli 3,5 4 255
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 76 76 3
Interesne dejavnosti 64 32 96 4
Poklicna matura 4
Skupaj ur  (tedensko, letno število ur) 32 33 2481 120

 


(Število obiskov: 710)
Dostopnost