Strojni tehnik

Predmeti Letnik 1. 2. 3. 4. Skupaj KT
A) Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 4 4 3 3,5 487 24
Matematika 3 3 3 3 383 19
Angleščina 3 3 3 3,5 417 20
Umetnost 2 68 3
Zgodovina 2 1 102 5
Geografija 2 68 3
Sociologija 2 68 3
Fizika 2 2 140 6
Kemija 2 70 3
Športna vzgoja 3 3 2 2 340 14
Skupaj A 23 16 13 12 2143 100
B) Strokovni moduli
Tehniško komuniciranje 4 140 7
Načrtovanje konstrukcij 2 2,5 140 6
Poslovanje in organizacija 2 70 3
Učinkovita raba energije 2 2 140 6
Lastnost materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje 1 70 3
Delovanje krmilnih in električnih
komponent
2,5 140 7
Obdelava gradiv 1 1 140 6
Spajanje gradiv in toplotna obdelava 1 105 5
Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije 1 4 158 8
Računalniško podprte tehnologija 2 158 8
Orodja in naprave za množično proizvodnjo 1,5 158 8
Energetski sistemi 2 3 158 8
Skupaj B 8 4 9 13,5 1577 75
C) Odprti kurikul
Tehniška mehanika 4 2 198
Snovanje 2 66
Tehnologija 3 99
Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu 2 1 102
Strojništvo 2 65
Tehniška matematika 1 1 65
Skupaj C   9 5 4 595 33
D) Praktično izobraževanje v šoli 2 3 6 3 495
Praktično usposabljanje z delom 152 152 304 14
Interesne dejavnosti 96 96 96 64 352 14
Poklicna matura         4
Skupaj ur (tedensko, letno število ur) 33 32 33 33 4971 240

 


(Število obiskov: 1.054)