Možnosti za študij

Dijaki z opravljeno poklicno maturo lahko šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih programih ter na večini visokošolskih programov.
Z dodatnim maturitetnim predmetom je omogočen vpis še na večino univerzitetnih programov.

Natančne informacije so na voljo v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe in zgibanki Možnosti nadaljnjega študija za strojne tehnike povezava do zgibanke


(Število obiskov: 713)
Dostopnost