Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI) se izvaja v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Z opravljanim zaključnim izpitom dijak pridobi nižjo oz. srednjo poklicno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje ZI

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in druge – s programom – določene obveznosti.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Prijava in odjava od zaključnega izpita

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo oz. odjavijo na šoli.

Prijavo (klikni1)  oz. odjavo (klikni2)  dostavijo tajnici zaključnega izpita oz. v tajništvo šole  do datuma, navedenega v koledarju zaključnega izpita.

Koledar zaključnega izpita v šolskem letu 2023/24

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski za zaključni izpit in na šolski spletni strani.

Obseg zaključnega izpita

Srednje poklicno izobraževanje (SPI):

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine*,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

* Dijak je oproščen opravljanja izpita iz slovenščine, če je imel v zaključnem letniku pri slovenščini zaključeno odlično (5).

Nižje poklicno izobraževanje (NPI):

 • izdelek oz. storitev in zagovor.

Izdelek oz. storitev in zagovor

Temo za izdelek oz. storitev predlagajo učitelji strokovnih modulov (TEME), delodajalci ali kandidat sam.

Kandidat odda vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve (vloga-klikni4) tajnici ZI do 10. 11. 2023.

Poročilo o izdelku oz. storitvi pripravi kandidat na srednji poklicni šoli v dogovoru z mentorjem po naslednjih navodilih (navodila-klikni5). V pomoč je pripravljena Predloga zaključnega poročila klikni.

Končno poročilo (skupaj s Potrdilom mentorja o ustreznosti naloge -KLIKNI- in Izjavo o avtorstvu -KLIKNI- odda tajnici ZI do 10. 5. 2024. 

Dijak, ki poročila ne odda pravočasno, lahko opravlja zagovor v naslednjem izpitnem roku.

Primeri dobrih zaključnih nalog iz preteklih šolskih let:

Zakonodaja

Področje zaključnega izpita ureja Pravilnik o zaključnem izpitu (klikni7) in Šolska pravila o zaključnem izpitu (klikni8).

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

 • Izpitni katalog za slovenščino (klikni9);
 • Izpitni katalog za izdelek oz. storitev z zagovorom:
  • avtoserviser_ SPI (klikni10)
  • oblikovalec kovin – orodjar_SPI (klikni11)
  • pomočnik v tehnoloških procesih_NPI (klikni12)

Tajnica zaključnega izpita

Za dodatne informacije se lahko obrnete na tajnico ZI:

Teja Tomšič, univ. dipl. pedag. in prof. soc.

 • telefon: 081 601 672,
 • e-pošta: teja.tomsic@scpo.si,
 • uradne ure: ponedeljek, sreda in petek (od 10:15 do 11:00)  v pisarni svetovalne službe.

(Število obiskov: 3.839)
Dostopnost