Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI) se izvaja v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Z opravljanim zaključnim izpitom dijak pridobi nižjo oz. srednjo poklicno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje ZI

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in druge – s programom – določene obveznosti.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

 

Prijava in odjava od zaključnega izpita

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo oz. odjavijo na šoli.

Prijavo (klikni1)  oz. odjavo (klikni2)  dostavijo tajnici zaključnega izpita oz. v tajništvo šole  do datuma, navedenega v koledarju zaključnega izpita.

Koledar zaključnega izpita v šolskem letu 2020/21

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.

ZIMSKI IZPITNI ROK 2020 (FEBRUAR 2021)

Zadnji rok za pisno prijavo na ZI ponedeljek, 4. 1. 2021
Zadnji rok za pisno odjavo od ZI petek, 29. 1. 2021
Slovenščina – pisni izpit četrtek, 4. 2. 2021

Slovenščina – ustni izpit

Izdelek oz. storitev in zagovor

petek, 5. 2.–četrtek, 11. 2. 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI petek, 12. 2. 2021

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2021 (JUNIJ 2021)

Zadnji rok za pisno prijavo na ZI petek, 7. 5. 2021
Zadnji rok za pisno odjavo od ZI torek, 1. 6. 2021
Slovenščina – pisni izpit ponedeljek, 7. 6. 2021

Slovenščina – ustni izpit

Izdelek oz. storitev in zagovor

torek, 8. 6.–petek, 14. 6. 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI sreda, 16. 6. 2021

JESENSKI IZPITNI ROK 2021 (AVGUST 2021)

Zadnji rok za pisno prijavo na ZI sreda, 7. 7. 2021
Zadnji rok za pisno odjavo od ZI sreda, 18. 8. 2021
Slovenščina – pisni izpit torek, 24. 8. 2021

Slovenščina – ustni izpit

Izdelek oz. storitev in zagovor

sreda, 25. 8.–petek, 27. 8. 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI ponedeljek, 30. 8. 2021

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski za zaključni izpit in na šolski spletni strani.

 

 

Obseg zaključnega izpita

Srednje poklicno izobraževanje (SPI):

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine*,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

* Dijak je oproščen opravljanja izpita iz slovenščine, če je imel v zaključnem letniku pri slovenščini zaključeno odlično (5).

 

Nižje poklicno izobraževanje (NPI):

 • izdelek oz. storitev in zagovor.

Izdelek oz. storitev in zagovor

Temo za izdelek oz. storitev predlagajo učitelji strokovnih modulov (Teme za izdelek oz. storitev 2020/21-klikni3), delodajalci ali kandidat sam.

Kandidat odda vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve (vloga-klikni4) tajnici ZI.

Poročilo o izdelku oz. storitvi pripravi kandidat na srednji poklicni šoli v dogovoru z mentorjem po naslednjih navodilih (navodila-klikni5). V pomoč je pripravljena Predloga zaključnega poročila 2020/21-klikni.

 

Zakonodaja

Področje zaključnega izpita ureja Pravilnik o zaključnem izpitu (klikni7) in Šolska pravila o zaključnem izpitu (klikni8).

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

 • Izpitni katalog za slovenščino (klikni9);
 • Izpitni katalog za izdelek oz. storitev z zagovorom:
  • avtoserviser_ SPI (klikni10)
  • oblikovalec kovin – orodjar_SPI (klikni11)
  • pomočnik v tehnoloških procesih_NPI (klikni12)

Tajnica zaključnega izpita

Za dodatne informacije se lahko obrnete na tajnico ZI:

Teja Tomšič, univ. dipl. pedag. in prof. soc.

 • telefon: 081 601 672,
 • e-pošta: teja.tomsic@scpo.si,
 • uradne ure: vsak dan od 10.15 do 11.00 v pisarni svetovalne službe.

(Število obiskov: 933)